Zapis kaset VHS na płyty DVD

-

konwersja formatów

usuwanie uszkodzonych fragmentów

dodawanie tytułów, zdjęć

93-329 Łódź ul. Ogniskowa 18  tel. (42) 6452345 email. fotografiastudio@vp.pl

© Janusz Szymański